Skandinavisk nettverk av rådgivere i Holistic Management

Ønsker du å komme i gang med regenerativt landbruk på gården din? Eller ønsker du foredrag eller kurs om temaet i din organisasjon eller virksomhet?

Vi i det Skandinaviske nettverket av rådgivere har flere års erfaring med regenerativt landbruk, og er alle sertifisert av Savory Institute.

Vårt viktigste verktøy er rammeverket Holistic Management, som regnes av mange som selve nøkkelen til et regenerativt landbruk. Navnet kan oversettes til «helhetlig drift og forvaltning». Holistic Management er et driftsplanleggingsverktøy, og brukes i landbruket for fatte beslutninger som tar høyde for mennesket, naturen og økonomien inn i alle deler av driften.

Vi kan hjelpe deg å ta valg som er med å regenerere jordsmonn, matproduksjon, biologisk mangfold, lokalsamfunn, ja hele landskapet, samtidig som du oppnår god økonomistyring og høyere livskvalitet.

Ta kontakt med en akkreditert rådgiver i regenerativt landbruk

Anders Lerberg Kopstad

Master Field Professional
EOV™ Monitor

Tjenester:
kurs for gårdbrukere, rådgivning, foredrag og rådgvining for oganisasjoner og næringsliv, EOV STM

Regioner:
Hele Norge, Norden

Camilla Skjerve-Gordley

Associate Educator

Tjenester:
rådgivning for småbrukere og nye bønder, foredrag for alle typer virksomheter

Regioner:
Østlandet og Innlandet, digitalt

Tor Jørgen Haagensli

Professional Educator

Tjenester:
kurs for gårdbrukere, gårdsrådgivning, markdager, omvisninger, foredrag 

Regioner:
Hele Norge

Ulf Ullring

EOV™ Master Verifier
Field Professional

Tjenester:
kurs for gårdbrukere, rådgivning, foredrag for organisasjoner,
EOV STM, EOV LTM

Regioner:
Hele Norge, Norden, Europa